2021-03-29 14:21
MTK säännöt ja ohjeistus

MTK Laskutus- ja maksuperiaatteet kaudella 2021-2022

  1. Laskutuskaudet ja ryhmät

• Kausimaksulla katetaan kunkin valmennusryhmän aiheuttamat kustannukset, kuitenkin niin, että seuran kokonaistoiminta huomioidaan ja että toiminta on kestävällä pohjalla.
Kausimaksuun sisältyvät:
- jäävuorot, salivuorot ja muu tilavuokrat, palkat ja lakisääteiset työnantajamaksut, hallinnolliset kulut, mm. kirjanpito, puhelin, internet, toimisto- ja markkinointikulut, valmennus- ja harrastustoiminnan kulut, mm. palkinnot, välineet, tapahtumat, luennot ja koulutustoiminta
Kausimaksuun eivät sisälly:
- ryhmien tai joukkueiden ryhmä- /tai joukkuekohtaiset kilpailu tms. toiminnan maksut, erilliset kilpailukulut, leiri- ja tehopäivämaksut ja varustekulut, ylimääräiset valmennustoiminnan maksut, tuomarikulupalkkiot valmennus- ja tuomarikatselmustoiminnassa, lisäharjoittelun tai lisäkoreografian maksut, ohjelmien teko, testijärjestelmän kulut ja kilpailumusiikki
• Seuran virallinen toimintakausi on 1.5.2021 – 30.4.2022. Toiminnoilla on erilaiset luistelukaudet:
• YL kilparyhmät ja kehitysryhmät (123, Top Tintit,) 1.5.2021 – 30.4.2022
• ML kilpajoukkueet (Mini Dreams, Little Dreams) 1.4.2021-31.3.2022
• YL Harrasteryhmät (Taitajat, Taitajat nuoremmat ja Taiturit) 1.9.2021-30.4.2022
• ML Harrastejoukkueet, kehitysryhmät (Pandat, Tintit, Pikkutintit) 17.8.2021-30.4.2022
• Luistelukoulu syys-joulukuu & tammi-huhtikuu
• Aikuiset syys-joulukuu & tammi-huhtikuu
• Kausimaksun voi maksaa kuukausittaisissa erissä. Erien määrät vuodessa eri toiminnoilla
• YL kilparyhmät ja kehitysryhmät (123, Top Tintit,) 10 erää
• ML kilpajoukkueet (Mini Dreams, Little Dreams) 10 erää
• YL Harrasteryhmät (Taitajat, Taitajat nuoremmat ja Taiturit) 8 erää
• ML Harrastejoukkueet, kehitysryhmät (Pandat, Tintit, Pikkutintit) 8,5 erää
• Luistelukoulu syys-joulukuu & tammi-huhtikuu, 2 erää luistellessa sekä syksyn, että kevään
• Aikuiset, 2 erää luistellessa sekä syksyn, että kevään

• Pääsääntöisesti luistelija kuuluu tiettyyn, valmentajien yhdessä sopimaan valmennusryhmään, jolla on sama harjoitusaikataulu ja maksut riippumatta siitä aiheutuuko luistelijalle ylimääräisiä poissaoloja esim. muiden harrastusten tai koulun takia.
• Harjoittelumäärät voivat vaihdella viikoittain/kuukausittain. Laskutuserän euromäärä ei muutu harjoittelumäärien vaihdellessa.
• Järjestämme harrasteryhmille kurssimuotoista toimintaa myös luistelukauden ulkopuolella
• Osa kuluista peritään kausimaksujen lisäksi suoraan luistelijalta/luistelijaryhmältä – tällaisia kustannuksia ovat mm. leirit, varusteet, varsinaisten kausien ulkopuoliset harjoituskustannukset ja kilpailukustannukset, sekä muodostelmajoukkueiden joukkuekulut.

  1. Alennukset, poissaolot, hyvitykset

• Kausimaksusta myönnetään sisaralennus siten, että sisaruksista kalleimman kausimaksu on täysimääräinen ja muiden maksuista vähennetään 10 %.
• Tilapäisiä poissaoloja (esim. lomamatka, leirikoulu tai muu harrastus) ei hyvitetä maksuissa.
• Sairauden tai tapaturman aiheuttama poissaolo voidaan korvata luistelijalle kahden (2) viikon omavastuun jälkeiseltä ajalta MTK:n hallitukselle tehdyn vapaamuotoisen anomuksen ja lääkärintodistuksen perusteella.
• Osittaisesta harjoittelukiellosta, esim. hyppykielto, ei anneta hyvityksiä.
• Jäähallien erilaisten tapahtumien takia perumia jäävuoroja ei hyvitetä luistelijoille. Tapauksesta riippuen pyritään osoittamaan ryhmälle uusi yksittäinen jääaika.
• Valmentajien ja/tai ohjaajien tai muiden työntekijöiden satunnaiset – lähinnä sairauspoissaolot – pyritään hoitamaan sijaistyövoimalla. Mikäli sijaista ei ole mahdollista järjestää, valmennustunnin poisjäämistä ei korvata luistelijalle.
• Poikkeustilanteissa, kuten perheen äkillisissä ennalta-arvaamattomissa tapahtumissa, voidaan luistelijalle myöntää pidempi maksuvapausjakso. Kaikki maksuvapaustapaukset käsitellään tapauskohtaisesti MTK:n hallituksessa.
• Luistelijan lopettaessa kesken luistelukauden on irtisanomisaika yksi (1) kuukausi. Poikkeustilanteissa hallitus voi myöntää lyhyemmän irtisanomisajan.
• Luistelijan lopettaessa kilparyhmässä tai -joukkueessa, ja jatkaessa samalla kaudella uudelleen, maksaa hän seuraavat kuusi (6) kuukautta 20 % korotettua maksua.
• Luistelukoulun osallistuminen tulee peruuttaa viimeistään kahden (2) kokeilukerran jälkeen.

  1. Kilpailut

• Kaikki kilpailuista aiheutuneet kustannukset kuten osallistumismaksut, tuomarikulut, valmentajien matka-, majoitus- ja ateriakulut sekä päivärahat voidaan periä kilpailevalta luistelijalta/luistelijaryhmältä toteutuneen mukaan jälkikäteen erillisellä kilpailumaksulla. Kilpailukulut voivat myös sisältyä kausimaksuun tai kuluista muodostetaan kausittain erikseen päätetty kilpailumaksu.

  1. Maksut, maksun viivästyminen ja maksamatta jättäminen

• Hallitus määrittelee kausimaksujen määrät kaudeksi kerrallaan
• Hallituksella on oikeus tarkistaa maksuja kesken kauden, mikäli esim. olosuhteisiin tulee muutoksia
• Eräpäivän jälkeen maksetusta maksusta peritään viivästyskorko eräpäivästä alkaen. Maksumuistutuksesta peritään 5 euron käsittelymaksu.
• Mikäli luistelijalla on maksamattomia maksuja, luistelija ei voi osallistua harjoitteluun ja/tai kilpailuihin ennen, kun maksut ovat maksettuja.
• Mikäli maksuja ei makseta ensimmäisen kehotuksen jälkeen, seura perii saatavat perintätoimiston avulla.
• Muodostelmajoukkueiden joukkuemaksuissa noudatamme samaa tapaa.
• Seuran jäsenmaksu laskutetaan kauden ensimmäisen laskutuserän yhteydessä.

  1. Luistelun lopettaminen

• Luistelukouluun ilmoittaudutaan uudestaan syksylle ja/tai keväälle
• Muiden ryhmien osalta luistelija luistelee jäsenenä niin kauan, kunnes hänestä on saapunut lopettamisilmoitus.
• Luistelun lopettaminen lomakkeella: http://myllypurontaitoluisteluklubi.net/seura/luistelijalle/
o tai sähköpostitse seuran toimistolle mtk@myllypurontaitoluisteluklubi.net
• Kilparyhmien ja -joukkueiden luistelijoiden edellytetään ilmoittavan lopettamisesta vähintään kuukautta ennen uuden toimintokauden alkua.
• Mikäli luistelijan lopettamisilmoitusta ei ole tullut riittävän ajoissa, tulee toimitetut laskut maksaa kokonaisuudessaan.
• Muodostelmaluistelijoiden osalta noudatamme Stll:n suositusta joukkuesiirroissa ja sitoutumisessa.
 

  1. Force Majoure -tilanteet

• Erilaisissa Force Majoure-tilanteissa, kuten tulipalo, epidemia, jolloin toiminta joudutaan keskeyttämään, MTK ei palauta jo maksettuja maksuja
• Toiminnan keskeytyksen ajalta veloitetaan vain välttämättömät toiminnan ylläpitämisestä aiheutuvat, kohtuulliset kulut
 

Myllypuron Taitoluisteluklubi ry - hallitus / maaliskuu 2021